Підвищилися інфляційні очікування, а надія на відносну стабільність гривні вичерпалася

Індекс ділових очікувань (ІДО) підприємств в Україні зменшився з 109,2% до 108,7%, передаєКорупція.Маркет

Національний банк України (НБУ) щоквартально проводить дослідження «Ділові очікування підприємств». Опитування в рамках останнього з них – за IV квартал – проводилися з 8 листопада по 8 грудня, але результати опубліковані тільки днями.

В цілому протягом найближчих 12 місяців очікуються:

  • зростання обсягів виробництва товарів і послуг: баланс очікувань підвищився до 11,1% (в III кв. було 5,4%);
  • збільшення темпів зростання споживчих цін – до 16,2% (в III кв. очікувалося 13,8%);
  • посилення девальваційних процесів – середнє значення обмінного курсу гривні до долара – 29,16 (в III кв. – 28,03);
  • зниження ділової активності: ІДО зменшився до 108,7% (було 109,2%);
  • зростання потреби в позикових коштах, підприємства планують брати банківські кредити переважно в гривні.

Основними негативними факторами розвитку підприємств так само залишаються нестабільна політична ситуація і високі ціни на енергоносії.

Очікування щодо зміни обсягів виробництва товарів і послуг в найближчі 12 місяців, %

  I кв. II кв. III кв. IV кв.
Збільшаться 17,8 24,8 27,1 29,9
Знизяться 36,4 22,7 21,7 18,8
Не зміняться 45,8 52,4 51,2 51,3

Економічна активність. Покращилися очікування у видах діяльності, крім будівництва, транспорту і зв’язку. Баланс очікувань щодо випуску товарів і послуг збільшився до 11,1% (в III кв. було 5,4%). Частка респондентів, які очікують зменшення обсягів виробництва, знизилася до 18,8% – найнижчого значення за останні п’ять років.

Зростання обсягів виробництва очікують:

за видами економічної діяльності: підприємства торгівлі, енерго- і водопостачання, переробної промисловості сільського господарства;
за регіонами: підприємства 14 областей, найбільший оптимізм в Рівненській і Закарпатській областях (як і в попередньому кварталі).

Зменшення обсягів виробництва прогнозують респонденти з п’яти областей, найбільше песимізму в Чернігівській і Миколаївській областях.

Пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. Найоптимістичніші прогнози у підприємств переробної промисловості (ІДО – 114,1%), енерго- та водопостачання (111,7%) і торгівлі (111%).

Динаміка складових ІДО підприємств України 2016 року

Очікування респондентів на наступні 12 місяців щодо: Баланс відповідей, %
I кв. ІІ кв. ІIІ кв. IV кв.
фінансово-економічного стану -0,9 12,1 10,4 8,2
обсягів реалізації продукції 4,9 19,4 18,3 17,7
інвествитрат на проведення будівельних робіт -7,9 1,9 5,0 4,5
витрат на машини, обладнання та інвентар 2,1 9,3 11,5 17,2
кількості працівників -6,2 -0,1 0,9 -4,3

Підвищилися оцінки щодо майбутніх обсягів інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар на підприємствах. Високі оцінки респонденти дали щодо зростання загальних обсягів реалізації продукції. Відновилися очікування щодо зменшення кількості працівників на підприємствах.

Респонденти третій квартал поспіль високо оцінюють перспективи зростання загальних обсягів реалізації продукції своїх підприємств: баланс очікувань – 17,7% (було 18,3%). Високі оцінки у підприємств переробної промисловості (баланс відповідей – 25,0%). Підприємства будівництва продовжують прогнозувати зменшення загальних обсягів реалізації. На зовнішньому ринку очікують збільшення обсягів реалізації продукції (послуг) практично всі підприємства.

Інфляційні очікування. Очікується зростання споживчих цін на 16,2% (в III кв. було 13,8%). Зменшилася кількість тих (50,4%), хто прогнозує, що зростання споживчих цін не перевищить 15% (було 61,1%). Серед факторів, що впливають на оцінку інфляції, помітно зросла значимість доходів населення і соціальних витрат бюджету.

Сприйняття факторів, які впливають на оцінку зміни рівня споживчих цін, % відповідей 

  I кв. II кв. III кв. IV кв.
Курс гривні 87,6 76,7 81,8 81,5
Витрати на виробництво 57,1 66,5 61,3 69,4
Доходи населення 17,9 19,2 16,0 28,0
Податкові зміни 21,9 20,6 17,2 19,8
Соціальні витрати бюджету 9,0 13,2 9,1 16,6
Ціни на світових ринках 10,9 15,5 13,7 14,1
Динаміка доступності грошей в економіці 12,5 10,7 11,8 9,1

Курс гривні. Девальваційні очікування трохи зросли – більшість респондентів (65,6%) сподіваються, що обмінний курс гривні до долара в наступні 12 місяців буде в діапазоні 26 – 30 (в II кв. таких було 68,4%), але значно зросла частка тих, хто очікує зростання курсу понад 30-30,4% (було 17,2%). Середнє очікуване значення курсу – 29,16 (було 28,03).

В період проведення опитування середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку в середньому був 25,78 грн. Щоденні коливання не перевищували 3% від середнього. Під час проведення опитування в III кв. середнє значення курсу було 25,78 грн, щоденні коливання досягали 8%.

Стан підприємств. Оцінки поточного фінансово-економічного стану підприємств покращилися. Баланс відповідей підвищився до 2,3% (у III кв. був 1,2% ).

Відповіді респондентів на запитання «Як ви оцінюєте фінансово-економічний стан своїх підприємств на момент опитування?», відповідей

  I кв. II кв. III кв. IV кв.
Хороший 13,1 15,1 18,2 16,9
Задовільний 65,6 67,0 64,8 68,5
Плохий 21,2 17,9 17,0 14,6

Положительно оценили свое финансово-экономическое состояние:

  • по видам экономической деятельности: предприятия сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли;
  • по размеру: крупные и средние;
  • по регионам – предприятия 13 областей, наивысшие оценки в Николаевской и Хмельницкой областях.

Низким являются оценкипредприятий транспорта и связи, энерго- и водоснабжения, а по регионам – Запорожской и Полтавской областей.

Уровень остатков готовой продукции оценивают ниже желаемого двенадцатый квартал подряд. Баланс оценок вырос до «минус» 10,6% (с «минус» 7,5% в предыдущем квартале). При этом респонденты перерабатывающей промышленности впервые в 2016 г. оценили свои запасы готовой продукции как ниже желаемых – баланс «минус» 7,3% (было 7,4%). Снизились оценки уровня запасов готовой продукции в добывающей промышленности. Такие оценки соответствуют данным Госстата об уменьшении объемов производства в этой отрасли в январе-октябре2016 года.

Респонденты отмечают уменьшение ресурсов производственных мощностей второй квартал подряд. Баланс оценок снизился до 1,6% (было 6,1%).Увеличилась доля респондентов, которые, в случае увеличения спроса, будут работать на пределе своих производственных мощностей (50,0%) или требовать привлечения дополнительных мощностей (24,2%) (было 47,7 и 23,1% соответственно).

Респонденты предприятий сельского хозяйства продолжают отмечать дефицит свободных производственных мощностей, что можно объяснить сезонными факторами. Самые большие резервы производственных мощностей – у предприятий энерго- и водоснабжения.

Инвестиционные ожидания. Респонденты повысили оценки роста расходов на машины, оборудование иинвентарь в следующие 12 месяцев: баланс ответов 17,2% (был 11,5%). Ожидания по увеличению инвестиционных расходов на проведение строительных работпрактически остались на уровне предыдущего квартала: баланс ответов – 4,5% (был 5%). Увеличение инвестиционных расходов на своих предприятиях в следующие 12 месяцев ожидаютреспонденты подавляющего большинства видов экономической деятельности.

Ожидается увеличение объемов иностранных инвестиций – баланс ответов составляет 15,6% (было 15,8%). Доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составляет 21,7% (было 22,6%). Самыми уверенными в увеличении объема иностранных инвестиций остаются предприятий энерго- и водоснабжения.

Производство. Наиболее значимым фактором, ограничивающим способность предприятий увеличивать объем производства, респонденты считают высокие цены на энергоносители. Значительно усилилась роль таких факторов, как колебания курса гривни, слишком высокие цены на сырье и материалы и давление на бизнес – налоговое и регуляторное. В этом отношении ситуация за квартал заметно изменилась в худшую сторону.

Восприятие факторов, ограничивающих способность предприятий увеличивать производство, % ответов

  I кв. II кв. III кв. IV кв.
Слишком высокие цены на энергоносители 45,3 45,7 42,9 50,6
Нестабильная политическая ситуация 50,8 46,1 44,5 45,0
Значительные колебания курса гривны 53,3 42,5 40,5 43,1
Слишком высокие цены на сырье и материалы 40,4 42,0 40,2 42,2
Чрезмерное налоговое давление 36,3 35,9 32,9 36,4
Недостаточный спрос 31,3 33,2 32,8 30,1
Нехватка оборотных средств 33,7 32,1 30,8 31,1
Чрезмерное регуляторное давление 16,1 16,6 15,5 17,0
Нехватка квалифицированных работников 10,6 12,0 16,6 16,0
Коррупция 18,3 16,0 15,9 15,4
Ограниченность производственных мощностей 11,3 10,2 13,4 13,3
Ограниченные возможности получения кредита 15,6 13,9 13,9 12,8

Ожидается ускорение роста цен как на покупные товары и услуги, так и на продукцию собственногопроизводства: балансы ответов составили 92,1 и 71,3% (было 88,1 и 59,7%). Ожидания относительно роста цен на покупную продукцию усилились у респондентов большинства видов экономической деятельности, больше всего у предприятий добывающей промышленности (баланс ответов – 93,3%, увеличение на 9,2 п. п.) и торговли (92,1%, увеличение на 8,7 п. п.).

Сильнее всего на подорожание продукции собственного производства будут влиять цены на энергоносители, курс гривни, а также цены на сырье и материалы. По сравнению с предыдущим кварталом ожидается усиление их влияния. Также существенно усилится давление стоимости трудовых ресурсов – увеличение на 12,3 п. п.

Факторы влияния на уровень цен производителей, % ответов

  I кв. II кв. III кв. IV кв.
Цены на энергоносители 57,8 62,1 63,7 69,4
Курс гривни 68,3 55,5 59,7 62,0
Цены на сырье и материалы 58,7 59,3 58,5 61,3
Стоимость трудовых ресурсов 25,9 31,3 34,8 47,1
Налоговое давление 23,4 24,6 18,5 22,9
Спрос на продукцию 14,5 13,8 15,5 13,6
Конкуренция 13,6 14,6 13,4 15,1
Цены на мировых рынках 11,0 11,1 12,3 13,0
Уровень процентной ставки по кредитам 11,5 12,0 10,8 11,9

Оплата труда. Ожидания по увеличению расходов на оплату труда наемных работниковопять существенно выросли – баланс ответов 71,7% против 56,2% в прошлом квартале. Самые высокие ожидания – у сельскохозяйственных предприятий. Самые низкие – у предприятий перерабатывающей промышленности (баланс ответов 82,1%).

Финансы. Ожидания относительно роста потребностей в заемных средствах немного выросли: баланс ответов – 33,5% (было 32,4%). При этом уменьшилось число тех, кто планируют брать кредиты – 34,6% (было 36,7%).

Подавляющее большинство планирует брать кредиты в национальной валюте – 84,4% (было 84,3%). В иностранной валюте могут взять кредиты главным образом предприятия транспорта и связи (28% ответов), крупные предприятия (29,2%) и осуществляющие экспортные и импортные операции (29,7%).

Препятствием для привлечения новых кредитов респонденты чаще всего называют слишком высокие ставки – 68,3% (было 67,6% ответов) и чрезмерные требования к залогу – 37,2% (было 35,7%).Опять выросло влияние курсового фактора – до 32,1% против 30,3%.

Сдерживают интерес к кредитам:

  • наличие других источников финансирования (больше всего это относится к предприятиям добывающей промышленности);
  • неуверенность в способности своевременно выполнять свои долговые обязательства (предприятия транспорта и энерго- и водоснабжения).

Продолжает расти доля предприятий, заявляющих, что они не имеют проблем с проведением банковских операций – сейчас 94% против 92,4%.Так что, возможно, что качество работы банков действительно повышается.

Загрузка...